Okulların birçoğu için alan gezileri çok nadir yapılan, lüks etkinlikler haline gelmiştir. Peki ya öğrencilerin bu gerçek yaşam deneyimi heyecanını sınıflara taşımanın bir yolu olsaydı?

“Bilim Adamları Okulda” adlı bir Avustralyalı organizasyon alan gezileri modelini, ülkenin her tarafından gönüllü bilim adamlarını, matematikçileri ve daha birçok branşın uzmanlarını eşleştirerek sınıflara getirme imkânı sağladı. Avustralyalı okullar, dünyadaki diğer tüm okullar gibi, ilkokul seviyesinde çok fazla fen dersi vermezler. Tüm konuları kapsamak zorunda olan öğretmenler, fen öğretirken kendilerine pek de güvenmezler. Benzer şekilde ilkokul seviyesinde matematiğe odaklanırken, her detay verilmez. Avustralya uluslararası başarı testlerinde iyi bir performans sergiler, fakat öğrencileri verimsiz hissettiklerini ve sıklıkla yaşları büyüdükçe matematik ya da fen gibi alanları seçmediklerini söylerler.

Bu gidişata dur demek için Avustralya hükümeti, hem ilkokulda hem de ortaokulda “Bilim Adamları Okulda”  adlı projeyi bilim adamlarıyla ortaklık kurarak yapılandırma aşamasına geçti. Bir bilim adamının okulda, sınıfta çalışıyor olmasının, öğrencilere bilim ve matematik adına kariyer yapmalarına ilham olacağını, gerçek yaşam uygulamalarını öğrenmek gibi fırsatlar tanımasını umdular. Ayrıca da ulus olarak bilimsel okuryazarlığın artacağına ve bilim adamlarının halkla iletişimde olacağına inandılar.

Bilim adamları sınıflarla eşleştirildi ve dönem boyunca birkaç kez sınıfları ziyaret ettiler. Aktiviteleri ve gösterileri öğrencilerle birlikte yaptılar, alan gezilerine çıktılar, bilim kulüplerine ev sahipliği yaptılar, müfredatla ilişkili gitmek için okul öğretmenleriyle iş birliği yaptılar. Gerçek bilimi sınıflara taşıyarak, hem öğretmenlere hem öğrencilere ilham kaynağı oldular. Eğer bir okul çok uzaksa, bazı ortaklar iletişim kanallarıyla video bazında öğretimle oralara da ulaştılar. Proje, bilim adamlarıyla ilişkileri kolaylaştırmak adına onlara yılda bir kez sermaye ayırıyor.

Bilim ortaokul

“Bilim Adamları Okulda” çalışmalarının etkisini ölçmek adına birçok inceleme de yapıldı: birebir röportajlar, online öğretmen, öğrenci ve gönüllü bilim adamları anketleri ve aynı zamanda programa ait dokümanlar.

Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu Eyaleti ile Uluslararası Programlar direktörü Marian Heard: “Bir öğrencinin gözünden, çok engin bilgileri ve dış dünyayı, çağdaş bilimi anlama kabiliyetleri var.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Çok önemli ölçüde coşkulular ve eğleniyorlar ki bu da öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda kariyer sahibi olmalarında büyük bir motivasyon teşkil ediyor. Aynı zamanda matematik ve bilimde daha fazla farkındalık ve soru sorabilme kabiliyetine sahip olabiliyorlar.”

Bu ortaklık öğretmenlerin de hoşuna gidiyor. Bilim adamlarıyla çalışmayı seviyorlar ve gerçek dünya bilimi hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Öğretmenler bir bilim adamının sınıfta olmasının yararına inandılar ve öğrencilerin daha az yalnız hissetmelerine olanak sağladıkları için durumdan hoşnutlar.

Belki de en büyük buluş öğretmenlerin bilimi, fen bilimlerini öğretme konusunda önemli derecede bir artış olacağına dair olan kısımdı. Bu noktayla ilgili: “Fen öğretmek için kendilerinde inanılmaz bir güven duygusu hissettiler.” diyor Heard. Öğretmenler bilim adamlarının açıklamalarını dinlediler, sürecin nasıl ilerlediğini anlamalarına yardımcı oldular. Öğretmenler bilim adamlarını sınıfta rol model olarak izlediler ve bu sayede öğrencilerle bilimsel konularda nasıl iletişim kuracaklarını, onlar olmadan da nasıl durumu idare edebileceklerini öğrendiler.

Gönüllü bilim adamları da bunun iyi bir deneyim olduğunu söylediler. Onlar için her ne kadar bazen vakit bulmak ve başlamak için iyi hissetmek zor olsa da, süreçten çok hoşnut olduklarını ve işe yaradığını görmenin mutluluğunu yaşadılar.

“Yaptıkları işi birebir, yüz yüze, keşfederek ve yanlış anlaşılmalara fırsat vermeden yapabilme fırsatı buldular.” dedi Heard. Aynı zamanda uzmanlık alanlarını öğrencilerle paylaşma fırsatı bulmanın kendi alanlarında daha tutkuyla çalışmalarına olanak verdiğini söyledi. Bilim adamları aynı zamanda kendi çalışmaları hakkında ve diğer bilim konuları hakkında kolaylıkla iletişime geçebilmenin faydasını gördüler. Projeye katıldıktan sonra öğretmenlere ayrı bir saygı duyduklarını ifade ettiler.

Program bu kadar başarılı ve yararlı iken, bu ortaklığı bu şekilde sürdürebilmek elbette kolay değil. “Bilim Adamları Okulda” organizasyonu okullarla ve gönüllülerle birlikte işlerin pürüzsüz gitmesi adına iletişim halinde olmalı. Ortalama ortaklıkları iki yıl sürüyor ki bu devamlılık için önemli gördükleri bir vazife. Ve aynı zamanda okul çevreleri değiştiği için dinamik ve esnek bir ilişkinin olması gerektiğini vurguluyorlar.

“Bilim Adamları Okulda”nın vekil yöneticisi Claudette Bateup: “Dünyada öğretilen şeylerle uygun olarak gidiyoruz bu yüzden bir yük olarak görülmek istemiyoruz.” diye belirtiyor düşüncelerini. Bu da öğretmenlerin müfredatta öğrettikleri ile uyum içinde, günceli takip ederek devam edeceklerini ve onlara gönüllü bilim adamları ve matematikçilerin kullandıkları becerileri yaratıcı bir şekilde düşünmelerine yardımcı olacaklarını gösteriyor. Ve işte bunu bilmek, yarım kalmayacağını bilmek çok sevindirici.

Kaynak: http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/07/bringing-scientists-to-schools-and-the-thrill-of-field-trips-to-class/

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.