Öğretmenler her geçen gün yeni roller üstlenmeye doğru itiliyorlar. Öyle ki internet üzerinden online bağlantı kurabilme kolaylığı yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Eğitimciler, dünya çapındaki meslektaşlarıyla kendi mesleki gelişimlerini, ders planlarını ve öğretim dair ipuçlarını paylaşıyorlar. Böylece öğretme-öğrenme konusundaki yeni yaklaşımlarda halkın gönüllü elçileri konumunda oluyorlar. Bilgiye kolay ulaşım, birçok eğitimcinin farklı bir şekilde öğretme ve bu konuda düşünmesine olanak sağladı. Yine de genellikle bu yenilikler sadece sınıfların içinde kaldı. Bunun sınıflardan taşıp okulların kültürüne dönüşmesinde mutlaka öğretmenlerine güvenen bir okul idaresi gerekiyor. Bu olmadan bir takım yenilikleri yetkili öğretmenlerle geliştirmek oldukça zor olacaktır.

Birleşmiş okul kültürünü oluşturmanın bir yolu da dağıtımcı liderlikten geçer. Kimsenin hiyerarşinin başında olmayacağı fikri, bu kültürü oluşturmada yetişkinlerin iş hayatlarını etkileyecek kararların tümünü verir. Bunun yerine okul yöneticileri ya da bölge müfettişleri, bir okulun kayıtları, mesleki gelişimi ve yeni öğretmen danışmanlığı gibi önemli konuları yürütebilmesi için öğretmenlere ve personellere yetki verir.

Gücün etkili bir şekilde nasıl dağıtılacağı hakkında düzenlenen bir EduCon (eğitim danışmanlığı) oturumunda

İkincidort, ortaokul, eğitim,

Science Leadership lisesinin müdürü olan Chris Lehmann “Dağıtımcı liderlik, söylediklerimi harfi harfine yapman için sana yetki veriyorum, demek değildir.” diye belirtmiştir. Genellikle yöneticiler, sahip oldukları gücü dağıttıklarına inanıyorlar, aslında onların yaptığı şey sadece yetki vermek. Böyle bir sistemi benimseyen öğretmenler -ki bu sistem, ders dışında onlardan daha fazla zaman talep eden bir sistemdir- liderlerce güvenilen birer meslek adamı olduklarını hissetmelidir.

Science Leadership lisesinin yardımcı müdürü olan Aaron Gerwer: “Öğretmenler sorumlu olduğu şeyleri gerçekten kabullenmek ve hedefledikleri şeylere yatırım yapmak zorundadırlar.” demiştir. Bu yatırımı almak için öğretmenler, yöneticilerin desteğinin henüz işin başında ya da anlaşmazlığa düşüldüğünde geri çekilmeyeceğinin farkında olması gerekir. Farklı bakış açıları duyulan saygının mutlaka hissedilmesi önemlidir.

Lehmann: “Bu, büyük fikirler içinde ortak bir inanıştır. Ancak büyük fikirlerin göstergesi içinde birçok yer mevcuttur.” diye açıklıyor bakış açısını. Bir okulun vizyon bildirisinde farklı bakış açılarını dinlemek ve kapsamak liderin işidir. Ve bu yapı oluşturulur oluşturulmaz her fikre yol göstermelidir. Okul yönetimi, esas inanışları sürekli yeniden değerlendirirse herhangi bir konuda iyi sonuçlar elde etmeye zaman tanınmamış olacak ve bu da gelecekteki iyi sonuçların önünü kesecektir.

Esneklik ve dağıtımcı liderlik ile okul yönetimi birlikte çalışabilir ve böylece bu büyük amaçlara ulaşma noktasında yardımcı olacak öğretim uygulamalarını geliştirebilir.

Eğitimci Lisa Williams: “Size sorumluluğu alma yetkisi verildiği için desteğe olan ihtiyaç hala mevcuttur. Bu destek en üstten, en alttan, sağdan ve soldan gelmek zorundadır.” demiştir. Diğer eğitimciler de bu görüşü onaylamıştır. Güç dağıtıldığında ve daha sonra işler bölüştürüldüğünde sıklıkla inancını yitirmiş öğretmenlerin -başlarda isteksiz bir şekilde de olsa- yeniden katılımıyla sonuçlanır.

Öğretmenler, karar verme sürecinin bir parçası olduklarında şikayetçi olmalarının da önüne geçilmiş olur. Artık şikayet değil, çözüm odaklı bir süreç başlamıştır. Ve okuldaki herkes problemlere nasıl yaklaşılacağı hakkında bir karara varamaz iken eğer süreç kalıcı olarak işletilirse bireyler her şeyin düzeleceği bir yola sahip olmadıklarında bile en azından olabilirliğine inanırlar. Ancak bu, tıpkı güçlü bir liderin bazı zor kararların tek başına alınması gerektiğinin farkına varması kadar önemlidir. Örneğin işten çıkarma gibi. Science Leadership Lisesi gibi bir topluluk içinde Lehmann bu kararın sorumluluğunu kadrosunun geri kalanının iş ilişkilerini korumak amacıyla kendi başına almak zorundadır.

Dağıtımcı Bir Liderin Ruh Halleri

Bu konuyla özel olarak ilgilenen eğitimciler, liderlerin kadrolarındaki kişilerin güvenini nasıl kazanabileceği ve karar verme gücünü nasıl devredecekleri hakkında birçok fikre sahiplerdi. İyi liderler okullardaki gerçek işlerle bağlantıda kalarak koridorların ve sınıfların dışında olanlardır. Liderlerin kadrosundaki kişileri bir birimi olarak kabul etmelerini sağlayan örnek hassasiyeti onların planladığı gibi gitmedi ya da zor bir öğrenciye destek vermeyi istemediler. Ve birçok lider görünebilir olmak isterken bazen bilgiyi almak ve bir karar vermeden önce iyice düşünmek en iyi hareket biçimidir. Güçlü liderler öğretmenlerin fikirlerine karşı çıkmamak için uğraşırlar bunun yerine onlara, fikirleri eyleme geçirilmeye hazır olasıya kadar bu fikirleri düzeltmeleri doğrultusunda yön verirler.

Lehmann’a göre planlamacı ve stratejik olmak temel zorunluluklardandır. Öğretmenlikte olduğu gibi, eğer bir lider de sürekli bir kriz telaşında ise en stratejik kararları almak ve en güçlü dersleri vermek için dahi ne zaman ne de mekan bulabilir. Lehmann: “Planlama cevaplara sahip olma anlamına gelmez, o genellikle sorulara sahip olma anlamındadır.” diyerek sürdürür sözlerini. Planlama aynı zamanda zorlukları önceden görebilmek ve bu alışılmamış yönteme yol gösteren sıkı çalışmayı bırakmamaktır.

Eğer Zorsa Neden Yapıyoruz?

İyi yapıldığı zaman dağıtımcı liderlik belli amaçlar doğrultusunda çalışan bir insan topluluğu yaratır. Ve öğretmenler kendilerini değerli ve güvenilir hissettiklerinde öğrencilerine güvenmeleri ve onları güçlendirmeleri çok daha muhtemeldir. Science Leadership Lisesinin öğretmenlerinden Tim Best: “Lisemizin Chris tarafından idare ediliş tarzı, aslında biz öğretmenlerin öğretiş tarzıdır.” Ve öğrencilere idare etme izni verildiğinde onlar sadece kendi kapasitelerine güvenmeyi öğrenmiyorlar aynı zamanda en iyi işlerini de ortaya çıkarıyorlar.

Okul kültürünü değiştirme kolay ve hızlı gerçekleşen bir süreç değildir. Bütün orijinal kadroyu tutmak ve bir kültür değişikliği yapmak imkansızdır. Lehmann bu noktayla ilgili: “İnsanlar kültürü oluştururlar bu yüzden insanlar ya sizinle beraber kabul edenler arasına katılır ya da siz onlara koçluk yaparsınız.” der. “Yeni bir okul kültürünü sürdürmek ve değiştirmek yıllarca sürecek dikkatli ve stratejik bir çaba gerektirir.”

“Sistemi kurmak işin en kolay kısmıdır. Ancak değişimin gerçekleştiğine emin olmak, yıllar süren ve işin en zor kısmıdır.” demiştir Lehmann. Ve sonuç olarak eğitimdeki birçok konuda olduğu gibi bir liderin başarısı ilişkilerin gücünü belirler.

“Kontrol etmek için uğraşabilirsiniz ya da desteklemek için, ancak ikisini bir arada nadiren yapabilirsiniz.” diyor Lehmann. Onun bahsettiği ve ima ettiği liderlerin ihtiyacı olan ve maalesef ki pek önemsenmeyen tek şey “Üzgünüm” diyebilme yeteneğidir.

 

Kaynak: http://blogs.kqed.org/mindshift/2015/03/when-school-leaders-empower-teachers-better-ideas-emerge/

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.