Sağlık profesyoneli yetiştiren okulumda okutman olduğum dönemlerde, ne zaman okulda ilk senesi olan ve sağlık çalışmalarına soyunan bir öğrenci ile karşılaşsam endişelenirim. Çünkü genelde değişmeyen bir ders programı vardır ki o da kesin olmayan bir kalitede, belki de az ya da hiç deneyimi olmayan öğretmenler tarafından verilen bilgiler ve sağlık mesleğine ait eski moda ya da kullanışsız bakış açıları… Yani endişe duymaya sebep birçok durum mevcuttu. Gerçekte eğitim sistemi, daha fazla mesleki bilgi (belki de daha az akademik) içeren lise derslerini bir zaman kaybı ve öğrencilerin yüksek öğrenime adım attıklarında bunu ciddi bir problem olarak görüyor.

22

Hangi meslek lisesinde olursa olsun, ilgili okul dersleri ve sağlığa dair çalışmalar ile ilgili uğraşılar, şunun altını çizmiştir ki:“Ekonomi, ticaret ve sağlık okullarındaki eğitim girişimleri adına kalite ve öğretim metotlarının sorgulanmasının önemi belirtilmelidir.”

23

Diğer yandan, yükseköğrenimgörmek istemeyen lise öğrencileri için de mesleki dersler gerçekten yararlı olabilir ve bu durum ekonomik gelişim adına da önemli olabilir. İrlanda’nın benimsediği modeli daha detaylı inceledim. Uyguladıkları sistemin hem öğrencilere hem de gelecek işçilere değerli şeyler kazandırdığını fark ettim.

24

Aslında bakış açılarımızı biraz değiştirdiğimiz ve geliştirdiğimizde görüyoruz ki mesleki eğitim, her ne kadar birçok yapı tarafından yaygın bir kabul görsede, bunun nasıl tasarlanacağı, oluşturulacağı ile ilgili bir anlayış henüz tam anlamıyla oturtulmuş değil. Bu eğitim süreci, nasıl ekonomik ve sosyal amaçları daha geniş desteklemek için tam donanımlı hale gelir, nasıl meslek lisesi öğrencileri ileriye ya da yüksek eğitime yönlendirilir? Onlar gelişme kaydettikçe, ülke de daha iyi noktalara taşınacaktır. Bu uğurda hangi tür dersler gerçekten onlara değer katar? İyi belirlenmelidir. İş gücünün, pazar değişikliklerinin günden güne farklılık gösterdiği, ekonomik belirsizliklerin olduğu bu süreçte, tüm bunları doğru yapmak gerçekten önemlidir. Öyle ki bu çocuklar, çocuklarımız, ilerde sağlıktan, ticarete kadar birçok alanda karşımıza çıkacak, bizlere, değer verdiğimiz insanlara; en önemlisi yegane ülkemize birçok hizmette bulunacaklar. İşte tüm bu sebeplerdir ki mahalli düzeyden başlayarak mesleki eğitim için çizeceğimiz rotayı çok iyi hesaplamalıyız.

Kaynak: https://universitydiary.wordpress.com/2011/06/08/vocational-education-in-schools-good-or-bad/

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.