Oyun oynamanın konuyu öğrenmede yeni bir yol olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Farklı oyunlarla öğrenme sürecini geliştirmek mi istiyorsunuz?

Cevabınız evetse size bu yazımızda başarılı olmada Oyun Tabanlı Öğrenmeye dayalı ipuçları vereceğiz. Günümüzde öğrenme amaçlı kullanılan pek çok oyun yöntemi vardır. Bunlardan en bilinir olanları Oyunlaştırma (Gamification) ve Oyun Tabanlı Öğrenmedir. Oyunlaştırma; insanların davranışlarını ve eğilimlerini değiştirmek için oyun mekanizmalarının, aslında oyun olmayan aktivitelere uygulanmasına denir.  Bu yöntemin en büyük amacı katılımı ve teşviki artırmaktır. Son zamanlarda öğrenme amaçlı da kullanılmaktadır. Oyun Tabanlı Öğrenme ise bir şeyi öğrenciye oyun oynarken öğretmektir. Oyunlaştırmada asıl amaç teşviki artırmak iken, Oyun Tabanlı Öğrenmenin amacı öğrenmeyi en üst seviyeye çıkarmaktır. Başarıya ulaşmak için bilinmesi gereken ipuçları ise şunlardır:

  1. Oyun Türleri İle Öğrenilmek İstenen Konuları Eşleştirin!

Tahta oyunları, macera oyunları, bulmaca ya da yap-boz… Bunlar öğretilmek istenen konuyla ilişkilendirip kullanabileceğimiz oyunlardan birkaçı. Burada asıl önemli olan, en uygun oyunu uygun olan konuyla eşleştirerek oynayabilmek.

  1. Bilgiyi İpucuna Çevirin!

Oyunun konu içeriği ile aynı senaryoya sahip olması, öğrencinin önceden edindiği bilgileri kullanması için fırsattır. Böyle bir durumda, öğrencinin oyun içinde çözüme ulaşmak için bildiklerini kullanarak verimli sonuçlar çıkarması, gerçek hayatta da benzer tepkiler vereceğinin göstergesidir. Başka bir deyişle, bu durum çalışma ortamı için tekrarlanan davranış biçimi olacaktır.

  1. Oyunu Tasarlarken Kanıtlanmış Etkili Öğretim Stratejilerini Uygulayın!

Örneğin; sadece yazılı metin yerine grafikler çıkarın, bir şeyin yapılması gerektiğini söylemek yerine nasıl yapılacağını örneklerle açıklayın ve yanlıştan sonra cevabı direk söylemek yerine öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine izin verin. Ayrıca oyun içerisinde öğrencinin kendi düşüncelerini aktarabilmesine dikkat edin. Fakat bunu yaparken karşılıklı etkileşimi yok edecek ‘evet, sen doğru düşünüyorsun’ ya da ‘hayır, tamamen yanlış düşünüyorsun’ gibi ifadeler kullanmaktan kaçının.

  1. Hedefe Ulaşmak İçin Öğrenciye Kılavuzluk Edin!

Diğer tüm oyunlarda olduğu gibi Oyun Tabanlı Öğrenmede de amaç neyin, niçin yapılacağını bilmektir. Eğer eğitmen, öğrenciye başta kılavuzluk etmezse öğrenci oyunun sonuna kadar pasif davranacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için eğiticinin temel görevi oyunun amacını ve oyunun sonundaki ödülü öğrenciye açıklamaktır.

  1. Oyunu Sürükleyici Kılın!

Oyunun ana temasına dikkat edin. Oyunu öğrencinin yaşamıyla uyumlu olacak şekilde kurgulayın. Böylece öğrenci kendisini oyunun bir parçası olarak görür ve sonuca ulaşması kolaylaşır.

  1. Meydan Okuyan Bir Oyun!

Kolay başlayan, ilerledikçe içeriği zorlaşan bir oyun, öğrenciyi bir anlamda meydan okumaya davet edecektir. Bu olumsuz bir durum değil, aksine öğrencinin ilgisini sürekli oyun üzerinde tutan ve aktif öğrenme devam ettiren bir durumdur.

  1. Oyun Amaca Uygun Olmalıdır!

Oyunlarda izleyenlerin ve özellikle de oynayanların amacı yeteneklerini, yapacakları işe uygun kullanmaktır. Başka bir deyişle, asıl amaç sonuca odaklanmaktır. Oyunu oynayanın tepkisi olumluysa bu durum izleyici için de oyunun güvenilir, başka bir ifadeyle amaca uygun olduğunun kanıtıdır. Olumlu bir tepki sonrasında yeteneklerini fark etmek için öğrenci de, izleyici de uygun öğrenme metodunu bulduklarından emindir.

 

Kaynak:   http://elearningindustry.com/7-tips-game-based-learning

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.