Eğitim dünyasında, öğrenci merkezli sınıflar sıklıkla duyduğumuz bir terim haline gelmiştir. Ve birçok eğitimcinin hem fikir olduğu bir gerçektir var ki 21. yy eğitim ve öğretim dünyasında, öğrenci merkezli bir sınıfınızın olması gerçekten çok iyi bir fırsattır.

İster ortaokul öğretmeni olun isterseniz üniversitede bir profesör olun, gerçekten öğrencilerinizin seslerini duyurduğu, birbirleriyle iletişim halinde oldukları, seçim yapmaları için gereken fırsatların verildiği bir öğrenme ortamı sağlayabiliyor musunuz?

Öğrencileriniz için tasarladığınız öğrenme ortamında şu sorulara gerçekten cevap bulabiliyor musunuz? Öyle ki bu sorular, sizin daha iyi bir rehber olabilmenizin anahtarı olabilir.

  • Öğrencileriniz kendilerine saygı gösterilmiş, değer verilmiş, kendilerini grubunuzun bir parçası haline gelmiş hissediyorlar mı?
  • Öğrencileriniz sınıfta ne kadar etkin? Kaynaklar, çevre, zaman kullanımı hakkında kararlar verebiliyorlar mı? Hangi zamanlarda ve ne sıklıkla?
  • Kendi öğrenimleri üzerinde ne kadar etkinler? Projeler, ödevler, grup çalışmaları hakkında seçimler yapabiliyorlar mı?
  • Kim olduklarını ve düşüncelerini ifade ederken kendilerini rahat hissedebiliyorlar mı? Ne zaman? Ne zaman rahat olamıyorlar?
  • Öğrencilerinizin istekleri doğrultusunda ne kadar araştırma yapıyorsunuz? Bunu ne sıklıkla yapıyorsunuz? Grup çalışmalarında talimatları anladıklarını ne sıklıkla kontrol ediyor ve talimatlarınızı ona göre uyarlıyorsunuz?
  • Sınıfta sıralar nasıl düzenlenmiş? Öğrenciler yüz yüze bakıyor mu? Sınıf arkadaşları ile her hafta bir şeyler paylaşmak için fırsatları var mı ve bunu birçok kişi ile paylaşabiliyorlar mı?
  • Sınıfta öğrencilerinize doğru talimatlar verebiliyor musunuz? Eğer değilse, eğitimi kolaylaştırmak adına, bunu nasıl sağlayabilirsiniz?

1

Öğretmen Rollerini Dengelemek

Doğru talimatlar, öğrenciyi doğru yönlendirebilme, eğitim ve öğretimi kolaylaştırır. Birçok eğitim metodunu göz önünde bulundurursak, denge doğru anahtar kelimedir. Bu konudaki araştırmacılar Grant Wiggins ve Jay McTighe’in çalışmaları üç tane öğretim rolünü sunarak, eğitimcileri,  bunları nasıl dengeli bir şekilde kullanacakları konusunda düşünmelerini sağlıyor.

İmkân sağlama: Açık uçlu sorgulama, problem çözebilme, sokratik seminer ve güdümlü sorgu.

Doğru talimat: Gösterme, model olma ve anlatma.

Koçluk: Geri dönüt sağlama, görüşme ve güdümlü alıştırma.

Öğrencileriniz için öğrenmeyi tasarladığınız zaman şunu aklınızda tutun: “Öğrencinizin bilgiyi anlamlandırması ile öğretmen rehberliği arasında çok sağlıklı bir dengenin olması gerekmektedir.”

Başka terimlerle ifade edersek onlara her şeyi nasıl yapmaları gerektiğini söylemelisiniz. Fakat aynı zamanda, aktivitelerin amaçlarını kaçırsalar bile, onların keşfetmelerini, deney yapmalarını, pratik yapmalarını sağlamalısınız. Tüm eğitici araştırmalar tekrar ve tekrar şunu göstermiştir ki (genç ya da yaşlı) tüm öğrenciler kendilerine sunulan yeni içeriğin, fikirlerin, konseptlerin anlaşılması için zamana ve bağımsız çalışmaya ihtiyaç duymuşlardır.

Kaynak: http://www.edutopia.org/blog/how-student-centered-your-classroom-rebecca-alber

 

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.