Larry Ferlazzo, “Kendi Kendini Motive Eden Öğrenici Bir Topluluk İnşa Etmek: Öğrencilerin Okulda ve Okul Dışında Gelişmesine Yardımcı Stratejiler” isimli kitabında öğrencilerin okuma ve yazma konusunda nasıl daha ilgili hale getirilebileceğini sorgulamaktadır.

Okuma ve yazma ile ilgili olarak gerçek motivasyonu geliştirmeye yardımcı unsurlara göz gezdirerek başlamanın faydalı olacağını düşünmekteyiz:

  • Bağımsızlık

Pew Araştırma Merkezi’nin raporuna göre seçim yapabilmek, gençlerin yazma arzusu üzerinde eşit ölçüde önemli bir role sahip. Aynı şekilde okumada da geniş araştırma dokümanlarının, öğretmenlerin öğrencilerin keyif için seçtikleri kitapları okumalarını teşvik etmelerinin, öğrencilerin okumaya, yaşam boyu buna ilgi duymalarına ve bu konuya olumlu duygular geliştirmelerine başlıca katkı sağladığını belirtiyor.

  • Yeterlilik555

HBO (ABD’nin önde gelen TV kanal grubudur.)’da yayınlanan The Leftovers dizisinden bir sahne, gerçek bir motivasyon için bu niteliklerin niçin çok önemli olduğunu kısa ve öz bir şekilde açıklıyor. Dizide iki FBI ajanı ofiste oturur, biri diğerine çocuğunun futbolu bırakmak istediğini ve bir şey yapmak isterse bunu kendi isteğiyle yapacağını bilmesi gerektiğini anlatır. Diğer ajan sorar:  “İyi olduğu herhangi bir şey var mı?” Ajan cevap verir:  “Hiç kimse iyi olduğu bir şeyden ayrılmayı düşünmez.” İşte bu görüşü birçok araştırma sonucu da destekliyor. Yazı için taslak ya da yöntem veya grafik tasarımda kullanılan aletler gibi  (öğrenci ya da öğretmen tarafından oluşturulmuş) çaba gerektiren harekete geçmeye yönelik şeyler yazar olarak öğrencilerin güvenlerini geliştirmeyi sağlayabilir. Temel ilkeleri geliştirme şunun altını çiziyor: “Gerçek motivasyon insanların yaptığı işlerdeki anlamlı ilerlemeyi görmeleriyle sürdürülebilir.” Okul yıllarının başında sonraki yılların üstesinden gelmek için karşılaştırmalı olarak (tercihen “geliştirici bölümler” vurgulanmalı başarılı bir şekilde neler yapacaklarına ve açıklarını kapamaya odaklanılmalı), öğrencilerin okuma ve yazmadaki ilerleyişini görmek için planlanmış fırsatlar yaratmak, öğrencilerde yeterlilik duygusu sağlayabilir. Aslında okullarımızdaki İngilizce dosyaları notlarla dolu ve bunlar öğrencilerin yıllar boyu ilerlemelerini yansıtan çok önemli ürünler.

  • İlişkilendirme

Pew Araştırma Merkezi’nin tespit ettiğine göre; öğrenciler, onları yazmaya motive eden en önemli faktörün bir şekilde bağlantı kurmayı kullanmaktan ve öğretmenlerinden, aile üyelerinden ve arkadaşlarından geri dönüt almaktan geçtiğini söylüyor. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yaptıkları okumalar ya da akranlarıyla düşük seviyeli veya umutsuz bir ortamda tartışmaları öğrenciler için sağlanan imkanlardır ve okumaya ilgi göstermeyi teşvik eder. Bu ilginç bir iş olarak görülebilir. Fakat kesinlikle gelecek hedefler için değerli adımlardır. Diğer bir deyişle, öğrenciler şimdiki yaşamlarını umutlarını ve rüyalarını gelecekle ilişkilendirmelidirler.556

Bu son öğenin ikinci bölümüne, gelecek için umutlar ve rüyalara yardımcı olarak görülenler hakkında hafif bir “niteleyici” iliştirilebilir. Birinci bölümde bahsedildiği üzere araştırmacıların ortaya koyduğu şey; öğretmenler sınıfta öğrenciler tarafından gelecekte kullanılacak bilgilerin nasıl öğretileceğini açıkça gösterirlerse, özellikle yeteneklerine güvenmeyen ya da konuya çok ilgi duymayan öğrencilerin gerçek motivasyonu zarara uğrayabiliyor. Bu konu özellikle öğrencilerin (özellikle de erkeklerin) yüzdeliği üzerine bir tartışma konusu olan okuma ve yazmayla ilişkilidir, İngilizcenin favori bir konu olmadığı sık sık söylenir ve çoklu araştırmaların gösterdiğine göre okumaktan hoşlanan genç insanların yüzdesi azalmaktadır. Bu olumsuz tutumların sonucu olarak, öğretmenlerimizin çoğu öğrencilere gelecekte okuryazarlığın onların gelecek hedeflerindeki önemini vurgulayan motivasyon stratejileri kullanmaya yönelecekler.

Bu kötü bir strateji mi? Evet, hayır ya da belki az “niteleyici” cevaplardır. Başka araştırmalar ortaya koyuyor ki bizim öğrenci hedeflerinin ilişkisine odaklanırken öncelikle dikkatli olmamız gerekiyor ve onların da olası yararları görmesini sağlamak gerekiyor. Motivasyon araştırmacısı olan Edward Deci ve Richard Ryan biraz farklı versiyonlardan bahsediyorlar: “kimlik saptama yoluyla düzenleme” ve “kaynaştırılmış düzenleme” Onlar, eğlence amaçlı bir şeyler yapmak istemenin motive ediciliğine ve bunun için geçici motivasyonun daha az zararlı formuna karşın daha fazla yardımcı değerlerin gerekliliğine inanıyorlar –bu bir süreç– ve süreçte yok olmadan motivasyonu olabildiğince kalıcılaştırmaya yakınlaşılmalı. Onlar ayrıca şuna da dikkat çekiyorlar: tanıtım birçok yarar sağlayabilir, mükemmel bir katılım içerir ve öğrenmeye ek olarak potansiyeli arttırır ki bu görevler özünde, diğer üç unsur var oldukça (bağımsızlık, yeterlilik, ilişkilendirme), motive olmanın son adımına götürecektir. Gerçeği söylemek gerekirse, 2012 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı testinin yöneticileri, önceki on yıl üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda 2012 yılında, öğrencilerin gerçek motivasyonun arttığını rapor ettiklerini ayrıca yardımcı motivasyon türlerinin de öğrenci raporlarında arttığını belirtmişlerdir.

Öyleyse, pratik sınıf uygulamalarımız için bu “niteleyici” ne demek oluyor? Bir grup akademisyen bir toplu iğnenin ucunda kaç tane meleğin dans edebileceğini tartışmış mıdır? (Bunun çıkış noktası nedir?) Ya da bu ciddi olarak göz önünde bulundurduğumuz anlamlı bir ayrıntı mıdır?557

Öğretmenlere şunu öneriyorum, okulda öğrenci amaçlarına yönelik ne öğretildiğini açıkça ilişkilendirin, bunu onların dikkatini çekecek şekilde ya da onların dışındakileri işin içine çekerek yapabilirsiniz, böylelikle sınıfta bir yer edinir ve o yerde tutulmuş olursunuz. Deneyimlerimde, “Bunu neden öğreniyoruz?” sorusuyla, bağımsızlık, yeterlilik ve ilişkilendirme sağlayan öğrenci ilgileriyle bağlantı kuran öğrenme çevrelerinde daha az karşılaştım. Şimdiki ve önceki kitaplarda yer alan, öğrencilere kişisel ya da profesyonel hedeflerinde ilişkilendirmede bulunup onlara yardımcı olmak için derslere bu odak noktasıyla başlamanın hatasını hiç görmedim. Bunun yanı sıra, gerçek motivasyonu geliştirmek için gerekli olan diğer önemli şartları geliştirmek için uğraşırken, sık sık “Niye bunu öğreniyoruz?” ya da “Bunu nasıl kullanacağız?” soruları işimizi iyi yapmadığımızı gösteren işaretler de olabilir.

Kaynak: http://ww2.kqed.org/mindshift/2015/03/18/what-motivates-students-interest-in-reading-and-writing/

 

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.