“Öğrenme Şekilleri” ifadesinden her öğrencinin farklı şekilde öğrendiğini anlamak gerekir. Teknik olarak, bir bireyin öğrenme şekli; öğrencinin bilgiyi özümsemek, işlemek, kavramak ve muhafaza etmek için tercih ettiği yol anlamına gelmektedir. Örneğin; bir saatin nasıl meydana getirilebileceğini veya ayarlanacağını öğrenirken, bazı öğrenciler sözlü komutları takip etmeyi, diğerleri ise saati fiziksel olarak ellerine almayı tercih ederler.

“Bireyselleştirilmiş Öğrenme Şekli” kavramı, “Eğitim Metotları ve Sınıf Yönetim Teknikleri” nde geniş çaplı tanınırlık kazandı. “Bireyselleştirimiş Öğrenme Şekli” bir kimsenin daha önceki bilgi ve deneyimlerine bağlı olduğu kadar zihinsel, duygusal ve birtakım çevresel faktörlere de bağlıdır.

Bir başka ifade ile her birey farklıdır. Öğretmenler;  öğrencilerinin günlük aktiviteleri, ders programı ve değerlendirmelerine katkıda bulunacak en iyi alıştırma ve uygulamaları yerine getirebilmek için, onların öğrenme şekillerindeki farklılıkları fark etmelidirler.

 

“VARK”I ANLAMAK

Bu alanda yaygın olarak kabul edilen anlayışlardan biri, öğrenme şekillerine göre öğrencilerin 3 ana kategori altında toplandığı anlayıştır; 

 • Görsel Zekâya Sahip Öğrenciler
 • İşitsel Zekâya Sahip Öğrenciler
 • Kinestetik Zekâya Sahip Öğrenciler

Bu öğrenme şekilleri, Neil Fleming isimli ünlü eğitim teorisyeni tarafından ortaya atılmış olup “VARK Model of Student Learning” ( VARK Öğrenci Öğrenme Modeli) isimli çalışmasında yer almaktadır. VARK, 4 öğrenme şekli olan “Visual” (Görsel), “Auditory” (İşitsel), “Reading/Writing Preference” (Okuma/Yazma Öncelikli Olanlar) ve “Kinesthetic” (Kinestetik) kelimelerinin ilk harflerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Öğrenmenin tercih edilen bir kategorisi olan “Okuma/Yazma Öncelikli Olanlar” çıkarıldığında model ismi “VAK” olup yaygın olarak bu şekliyle kullanılmaktadır. VARK, öğrencilerin bilgiyi elde etmesi ve işlemesine yönelik “tercih edilen öğrenme yolu”  na atıfta bulunarak farklı yaklaşımlara sahip olduğunu kabul eder.

 

VARK’ın ana düşüncesi: “Doğru öğrenme şeklini seçmek, doğru ağaca konmaktır.” (Fleming & Baume, 2006) sözüyle ifade edilebilir.

 • Öğrencinin seçmiş olduğu öğrenme şekli, davranışlarında ve öğreniminde önemli etkilere sahiptir.
 • Öğrencinin seçmiş olduğu(tercih ettiği) öğrenme şekli, öğrenme stratejileri ile uygun olmalıdır.
 • Öğrencilerin tercih ettiği öğrenme yöntemini kullanarak elde ettiği bilgi, onların kavrama motivasyon ve üst biliş seviyelerinde gözle görülür bir artış sağlamaktadır.

Öğretmenlerin; öğrencilerinin görsel, işitsel, okuma/yazma öncelikli ve kinestetik öğrenme şekillerini belirlemeleri ve bunu göz önünde bulundurarak müfredatı hazırlamalarının tüm sınıf açısından faydalı olacağını kanıtlamaktadır. Öğrencilerin bilgiye kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir şekilde ulaşmalarını sağlamak, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini de artıracaktır.

 

Görsel Zekâya Sahip Öğrenciler

Görsel zekâya sahip öğrenciler, yeni bilgilere ulaşmak ve anlamak için resim, harita, grafik vb. görsel materyalleri kullanmayı tercih etmektedirler.

İşitsel Zekâya Sahip Öğrenciler

İşitsel zekâya sahip olan öğrenciler, yeni bilgiler öğrenirken ders ve grup çalışması gibi ortamlarda konuşarak ve okumayarak öğrenmeyi tercih etmektedirler.

Okuma/ Yazma Odaklı Öğrenciler

Güçlü okuma yazma yetisi olan öğrenciler en iyi şekilde kelimeleri kullanarak öğrenirler. Bu tarz öğrenciler kendilerini çok fazla not alan veya kitap okuma konusunda doyumsuz kimseler olarak tanımlamaktadırlar. Ayrıca onlar soyut kavramları kolay bir şekilde kâğıda dökebilirler.

Kinestetik Zekâya Sahip Öğrenciler

Bu öğrenciler, bir bilgiyi birtakım maddi tasarım veya gösterimlerle en iyi şekilde edinirler. Bu öğrenciler, bir bilgiyi ellerini kullanarak en iyi şekilde öğrenirler. (Bir saatin nasıl monte edildiğini yaparak öğrenmek gibi)

Sizin veya sizin öğrencilerinizin hangi öğrenme şekline sahip olduğunu anlayarak; bu öğrenme stillerini ders programları ve öğretim tekniklerine nasıl uygulayabileceğinize dair daha iyi bir bakış açısı kazanmış olursunuz.

 

SWOT STRATEJİLERİ

SWOT olarak anılan “Study Without Tears” (Çok yoğun çaba sarf etmeden öğrenme) ile Flemings, öğrencilerin yaklaşan sınavlara ve ev ödevlerine çalışırken kendi öğrenme modellerini ve yeteneklerini nasıl kullanacakları üzerine birtakım tavsiyelerde bulunmaktadır.

Görsel SWOT Stratejileri

 • Harita, grafik ve diyagram gibi birtakım görsel ögeleri kullanmak
 • Sayfayı hafızadan çizmek
 • Semboller ve paraflarla önemli kelimelerin yerini değiştirmek
 • Önemli anahtar kelimeleri uygun renkler kullanarak altını çizmek

 

İşitsel SWOT Stratejileri

 • Özetlenmiş notları sesli olarak kaydetmek ve onları dinlemek
 • Konu üzerine konuşmak. Bir konu üzerindeki bilgi birikiminizi genişletmek için diğer öğrencilerle fikir alışverişinde bulunmak
 • Ev ödevleri ve hazırlanan ders notlarını sesli olarak okumak
 • İşitsel öğrenme özelliğine sahip akranlarınıza konu hakkında bilgi vermek, açıklamak

 

Okuma/Yazma SWOT Stratejileri

 • Kelimeleri ve notları tekrar tekrar yazmak
 • Daha derin bir anlayış kazanmak için ana düşünce ve ilkeleri yeniden ve farklı kelimelerle ifade etmek
 • Açıklamalara harita, grafik ve diyagram gibi birtakım görsel materyaller eklemek

 

Kinestetik SWOT Stratejileri

 • Soyut kavramları açıklarken gerçek yaşamdan örnekler, uygulamalar kullanmak
 • Laboratuvar deney ve projelerini tekrar tekrar yapmak
 • Düşünceleri görsel hale getirebilecek çeşitli resim ve fotoğraflar kullanmak

 

Kaynak: http://teach.com/what/teachers-teach/learning-styles

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.