İki Dilli Çocuklar Yetiştirmek

Bir zamanlar aileler, çocukların büyürken çevrelerinde iki dil konuşulmasının onlara yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyorlardı. Öyle ki aileler, çocuklarının bu dilleri birbirine karıştıracağından ve bu yüzdende geç konuşmaya başlayacaklarından endişe duyuyorlardı. Bunların dışında aileler çocuklarının iki dilli olurlarsa bu durumun onların akademik ve zihinsel gelişimini engelleyebileceğinden ve çocuklarının zayıf iletişim becerileriyle büyüyeceklerinden korkuyorlardı.

 

Günümüzde de aileler, çocuklarının dil öğrenmede engellemeler yaşayacağından endişe duyuyorlar. Bu doğrudur. Çünkü iki dilli beyinler sadece bir dili daha fazla kullanıyor olsa bile iki dil sistemini de aynı anda çalıştırmaya meyillidir. Ve bir dil sistemi diğerinin gelişimini engelleyebilir. Ancak anlayacağınız üzere bu engellemenin aslında bazı yararları da vardır. İki dilli çocukların dil yeteneklerini geliştirmesinin daha fazla zaman alacağı korkusunun sağlam bir dayanağı yoktur. Öyle ki yapılan bir araştırmaya göre de iki dil konuşabilme yeteneği tüm gelişim süreci için bir engel oluşturmaz.

Yabancı dil

 

 

Ayrıca birçok bilimsel araştırma, ailelerin çocuklarının iki dil bilmesinin kötü sonuçlar doğuracağı endişesini yok ediyor. Çünkü araştırmalar iki dilliliğin aslında çocuklar üzerinde bilişsel ve pratik yararları ve pozitif etkileri olduğunu gösteriyor. İşte bu tespitlerden bazıları:

 

 • Dil öğrenmede iki dilli çocukların yaşadığı engellemeler onların bir dilden diğer dile kolayca geçmesine yardım eder. İki dillilerin beyinleri bir dili kullanırken doğru sözcüğü seçmede oldukça hızlıdır ve bu işlemi yaparken beyinleri diğer dildeki aynı sözcüğü hemen bloke eder. Bu durum, beyni yaşadığı iç çatışmayı çözmek için zorlar ve bu durum, beyin için oldukça iyi bir jimnastik olur. Bu, zahmetsizce ve ayrıca zaman harcamadan beyin egzersizi yapmak gibidir.

 

 • “The Bilingual Advantage”(iki dilli olmanın avantajları) kitabının yazarı olan psikolog Ellen Bialystok’a göre iki dilli olmak beynin yürütme işlevini geliştiriyor. Yürütme kontrolü beyinde bir komuta sistemidir. Bu sistem bizim bir şeyleri planlamak, sorunları çözmek ve zeka gerektiren birtakım işleri halledebilmek için kullandığımız dikkat işlemlerini yönlendirmekle sorumludur. İki dilliler bu yürütme işlevini daha sık kullanırlar bu da bu işlevi zamanla daha etkili hale getirir.

 

 • İki dillilerin beyinleri kendilerini sürekli yapılandırarak bu iki dil arasında tabiri caizse hokkabazlık yaparlar. Yaşlı, genç ve yetişkin iki dilli olan kişilerin tek dilli olan kişilere kıyasla beyinlerinin miyelin kalınlığına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle bu durum miyelinleşme olarak da bilinir. Bu kalınlık bilgi aktarımını en az kayıpla ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olur.

 

 • İki dilli olan çocuklarda bilişsel esneklik de gelişir. Yani verilen bilgiye odaklanmada, dikkat dağıtıcı etkenleri göz ardı etmede ve yeni kurallar öğrenme sürecini hızlandırmada tek dil konuşan bireylere göre daha iyidirler.

 

 • Beyinleri sürekli aktif ve esnek olduğu için iki dilliler matematik kavramlarını daha kolay bir şekilde anlar ve dört işlem problemlerini de kolayca çözebilirler.

Yabancı dil-1

 

 

 • İki dilliler, bulundukları ortamı da iyi bir gözlemleme yeteneğine sahiptir. Aniden bir dilden diğerine geçiş yapabilirler. Örneğin bir çocuk annesiyle A dilinde konuşuyorken birden babasının sorduğu soruya B dilinde cevap verebilir. İspanyadaki Pompeu Farba Üniversitesinde araştırmacı olan Alper Costa: “İki dilli olmak, tıpkı araba kullanırken çevremizdekileri gözlemlediğimiz gibi çevrenizdeki değişikliklere dikkat etmeyi gerektirir.” diye belirtir.

 

 • Princeton Üniversitesi psikologlarından Paula Rubio-Fernandez ve Sam Glucksberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre iki dilliler benmerkezci olmaya daha az eğilimlidir ve insanların sahip oldukları farklı inanış ve fikirleri anlamada daha iyidirler. Çünkü bildikleri şeylere zaman harcayıp odaklanmak istemezler bu yüzden başkalarının bakış açıları ilgilerini çeker.

 

 • A.L Pettito tarafından yapılan bir araştırmaya göre de iki dilli olmak hayatının ilerleyen dönemlerinde kişinin başka dilleri de kolaylıkla öğrenmesine olanak verir.

 

 • Ailelerinden ana dillerini öğrenen çocuklar kendi soylarıyla, bütün aile bireyleri ve akrabalarıyla ve toplumla sağlam bir ilişki içindedirler.

 

 • İki dilli çocuklar aynı dili konuşan diğer çocuklarla kolaylıkla arkadaş olabilirler. Bu farklı ırklardan oluşan toplumumuzda sosyal ilişkiler kurma açısından da oldukça önemlidir.

 

 • İki dilli çocuklar kültürel açıdan daha duyarlı bireylerdir.

 

 • İki dillilerin tek dillilere kıyasla Alzeimer hastalığına yakalanma risklerinin daha az olduğu gözlemlenmiştir. California Üniversitesi nöropsikologlarından olan Tamar Gollan, her iki dilde de yeterli ve iyi derecede olan kişilerin bunama ve Alzeimer hastalığına yakalanmada diğerlerine göre daha dayanıklı olduklarını görmüştür.

 

 • İki dilliler iş bulma ve farklı fırsatlar elde etme açısından iş hayatında da birçok avantaja sahip olurlar.

 

 • İki dilliler farklı dilde yazılmış olan kitapları orijinal dillerinden okuyabilirler, bu dillerdeki insanlarla konuşabilirler, farklı ülkelere seyahat ederken zorluk çekmezler, tabelaları okuyabilir, farklı ülkede alışveriş yaparken pazarlık bile edebilirler. Dolayısıyla çevrelerinde ne olup bittiğini kolayca anlayıp her türlü duruma karşı hazırlıklı olurlar. Bu tip örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.

 

 • Bazı makaleler iki dilliliğin bilişsel avantajlarından bazılarının abartıldığını belirtse de iki dilliliğin yararlarını kesin bir ifadeyle kabul ediyorlar.

 

 

 

Kaynak: http://www.raisesmartkid.com/1-to-3-years-old/3-articles/58-the-benefits-of-raising-a-bilingual-child

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.