Yapılan birçok araştırma müzik öğreniminin çocukları daha zeki yaptığını gösteriyor. Çocuğunuz bir müzik aleti çalmayı öğrendiğinde sadece nasıl melodi oluşturulacağını öğrenmez. Aynı zamanda beyninin farklı yeteneklerini de arttırmış olur. Bu konudaki araştırmalara göz atacak olursak:

 • 25 bin öğrenciyi içine alan ve 10 yıl süren bir araştırma müzik yapmak, standart testlerdeki ve okuma yeterlilik sınavlarındaki puanların artmasında fayda sağlıyor. (James Catterall,UCLA 1997)
 • Ortaokuldan başlayarak müzik bölümüne eğilimli öğrenciler, akranları ile kıyaslandığında matematikte ve sözel derslerde daha yüksek puanlar alıyor. ( 2001 Music Educators Conference araştırması)
 • 9 ay boyunca piyano ya da ses eğitimi almış öğrencilerin IQ seviyelerinin, bu süre sonunda, aynı eğitimi almamış akranlarından yaklaşık 3 puan fazla artığı gözlenmiştir. (Mississauga Toronto Üniversitesi, E. Glenn Schellenberg tarafından yapılan bir çalışma.)
 • Piyano çalan öğrenciler matematiksel ve bilimsel kavramları daha kolaylıkla algılıyor. Öyle ki onlar, oran, kesir, yüzde gibi matematiksel işlemlerde ve zaman-mekan odaklı düşünmeyi ölçen sınavlarda yüzde 34 oranında daha yüksek notlar alıyorlar. (1997, nörolojik araştırma)

1

 • 3 yıl boyunca piyano eğitimi almış olan öğrencilerde şekil tanıma ve zihinsel imgeleme puanları önemli ölçüde artmıştır. (Phoenix, AZ, 1998 Music Educators Conference toplantısında sunulan Dr.Eugenia Costa-Giomi’nin çalışması)
 • Müzik ile ilgilenen öğrenciler, müzikle ilgilenmeyen öğrencilerle kıyaslandığında daha fazla akademik onur ve ödüle layık görülmüşler. Bunun yanı sıra bu öğrenciler, derslerdeki başarılarıyla da diğer öğrencilerden daha yüksek notlar alarak öne geçmişlerdir. ( ABD, 1988 Milli eğitim çalışması)
 • Üniversite düzeyinde tıp okullarını kazanan öğrenciler incelendiğinde, müzik bölümünde okuyan öğrencilerin, İngilizce, biyoloji, kimya ve matematik bölümünde okuyan öğrencilere oranla daha fazla başarılı oldukları gözlenmiştir. (“The Case for Music in Schools” adlı Phi Delta Kappan, 1994 araştırması, Peter H. Wood Eğitimde ve Çok Yönlü Bir Üniversitenin Diğer Alanlarında Öğrencilerin Karşılaştırmalı Akademik Becerileri)
 • Konkordiya Üniversitesi ve McGill üniversitesi Montreal Nörolojik kurum hastanesindeki bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 7 yaşından önce alınan müzik eğitimi, görsel duyum motorlarındaki senkronizasyon işlemlerinin daha iyi çalışması gibi işlevlerin beynin korpus kallosum bölgesindeki beyaz sinir dokusuyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
 • Bir araştırma, müzik derslerinin çocukların zihinsel olarak daha güçlü bireyler olarak büyümelerinde büyük öneme sahip olduğunu öne çıkarmıştır.2
 • EmoryÜniversitesi Tıp Fakültesi nörologlarından Brenda Hanna-Pladdy’in yaptığı bir araştırmaya göre müziksel etkinlik, hayat boyunca devam eden zihinsel bir egzersizdir ve bu beyninizi daha zinde tutar. Yaşlılığa dair sorunlara daha kolay alışmanızı sağlar. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek yıllarca süren pratik gerektirdiği için yaşlandıkça beyinde azalan zihinsel aktiviteleri dengelemek için beynin alternatif bağlantılar yaratmasına yardımcı olur.
 • Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre de çocuklukta alınan müzik derslerinin, yetişkinliğinde müzik derslerini almasa bile çocuğunuzun beynine hayatının sonraki dönemlerinde yarar sağlayabildiğini gösteriyor. Araştırmacılar bir kişi çocukluğunda ne kadar uzun süre müzik dersi alırsa bu yararların o kadar etkili olduğunu belirtiyor. Üstelik müzik yapmanın dil ayrımını yapabilme yetisini geliştirdiğini, okul notlarını arttırdığını ve daha iyi ve uyumlu sosyal davranışları oluşturduğunu söylüyor.

 

Peki, bu nasıl gerçekleşiyor?

Müzikle haşır neşir olmak, çocuğun beynine birçok yarar sağlar. Dil öğrenme, dinleme, hafıza ve motor yeteneklerini geliştirir. Müzik deneyimleri, bu farklı yetenekleri aynı anda çoklu sinirsel bağlantılar geliştirerek birleştirir.

Öğrencilerin, yüksek seviye matematiğini anlayabilmek için öncelikle orantı matematiğini ve kesirleri anlamaları gereklidir. Matematiğin bu konularını anlayamayan çocuklar yüksek teknoloji alanlarında önemli olan ileri düzey matematiğini de anlayamazlar. Ve müzik, bu süreci kolaylaştırıcı etkiye sahip bir uğraş olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca müzik, uzaysal algılama becerisini de geliştirir. Bu birbirinden ayrı parçaları görebilme ve onları yeniden zihinsel olarak bir araya getirebilme becerisidir ki matematik becerileri de bu tip bir mantığa dayanır.3

Enstrüman öğrenme, müzik sembollerini ve notalarını yorumlamayı da kapsar. Beynimiz bu sembolleri zaman ile uyumlu bir şekilde değişen bir dizi ses yığını olan melodilerin şekle girmiş hali olarak görür. Bu yüzden müzik yapmak, beynimizin uzay ile ilgili nesnelerin biçimini değiştirme ve gözünde canlandırma becerisini geliştirir.

Ayrıca müzik öğrenimi akademik başarı için gerekli olan disiplini de sağlar.

Mississauga Toronto Üniversitesinden E. Glenn Schellenberg araştırmasına göre, müzik derslerinde ezber, duyguları ifade etme, müziksel aralıkları ve akortları öğrenme gibi çok farklı bölümler olduğu için evreni çok boyutlu algılamanın mümkün olacağını ve bunun IQ seviyesini etkileyebileceğini belirtiyor.

Çocuklarımızı müzikle tanıştırmak, onları ilgilerine göre belli enstrümanlara yönlendirmek, onları hemen her alanda öne çıkaracak, geliştirecek ve daha mutlu bireylere dönüştürecektir.

 

 

Kaynak: http://www.raisesmartkid.com/all-ages/1-articles/16-the-effect-of-music-on-childrens-intelligence

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.