İyi bir öğretmenin bir öğrencinin yaşamını değiştirebileceğini söylemek hiç de abartılı bir söz olmaz. Öğretmen ile öğrenci arasındaki güçlü ilişkinin ne kadar faydalı olduğunu ispatlayan onlarca yaşanmış öykü vardır.

Öğrencilerini geliştiren en etkin rol model olarak öğretmenler, öğrencilerini yalnızca akademik bilgiyle donatmaktan sorumlu değildir. Eğer iyi ve etkili bir öğretmen olmak istiyorsanız, öğrencilerinizle bağlantı kurmalı ve onlara çeşitli açılardan yaklaşmaya çalışmalısınız. Çünkü iyi öğretmenler öğrencilerinin hem okul içinde hem de okul dışında iyiliğini gözetir. Öğrencileri ile güçlü ilişkiler kurarak, onların hayatlarını her yönden etkileyebilirler.

Bununla birlikte, öğretmenler öğrencilerine dönem arası ve dönem sonu sınavlarının ötesinde ileriki hayatında başarılı olmasına katkıda bulunacak önemli hayat dersleri de öğretebilir.

Bir öğrencinin hayatını değiştirmek o kadar da kolay bir süreç değildir. Çünkü bu yalnızca önemli öğretmenlerin yapabileceği bir şeydir. Bazı öğrenciler için daha fazla çaba ve zaman gerekebilir. Bazı öğrenciler durum olarak başarılı olduğu gibi bazıları ise başarılı olmasını engelleyen birtakım kişisel problemler yaşıyor olabilir ve bu noktada birileriyle konuşmaya ihtiyaçları olabilir. Yardıma ihtiyacı olan bir öğrenciye, öğretmenler her ne şekilde olursa olsun yardımcı olmalıdır.

Tüm kariyerini öğrencilerin hayatlarına nasıl etki edilebileceğini araştıran değerli öğretmenler için uzmanlar, öğrencileri etkileyebilmenin 3 ana yolunu şöyle aktarmışlardır:   

 

1. EĞİTİM              

İyi bir öğretmen, öğrencinin okul başarısında önemli yeri olan derslerini olabildiğince ufuk açıcı ve ilham verici bir şekilde anlatarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirir. Uygunsuz davranışlarda bulunmaya, okuldan kaçamak yapmaya hatta okulu tümden bırakmaya meyilli öğrenciler, her zaman öğretmenlere daha çok bağımlıdırlar. Öğretmenler olarak sınıflarınızı daha ilgi çekici bir yer haline getirmeniz öğrencilerde öğrenmeye karşı merak uyandıracaktır. Ayrıca öğrencilerin derse ilgili olduğu ve rekabetin oluştuğu ortamda en iyi şekilde öğrenme gerçekleşir. Öğrencileri bu yönde motive etmek, kolay olmamakla birlikte, uzun vadede öğrencilerin hayatına çok büyük fayda sağlayacaktır.

 

2. İLHAM    

Daha önce size daha çok çalışmayı aşılayan veya kendinize hedefler belirlemeniz ve o hedeflerin peşinden koşmanız için sizi destekleyen bir öğretmene sahip oldunuz mu? İyi bir öğretmen olmak için geçmişteki önemli öğretmenlerinizden herhangi birinden ilham aldınız mı?

İlham alan öğrenciler, başarılarını sürekli hale getirmede mantıksal bir şekilde hareket ederler ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanma açısından kendilerini cesaretlendirirler. Öğretmenleri tarafından desteklenen öğrenciler, hiç akla gelemeyecek şeyler başarabilir ve bu almış oldukları ilham ve motivasyon hemen hemen her zaman etkisini hissettirir.

İlham verme, bir öğrenciye akademik başarı kazanmasında yardımcı olma, okul sezonu boyunca ya da kısa vadeli hedefler belirleme konusunda ya da gelecekteki kariyerine yönelik hedef belirlemelerine yönlendirme gibi değişik türlerde olabilir. Mezun olduktan sonraki yıllar, potansiyel iş yaşamında kendi başarılarında onları geçmişte sürekli destekleyen ve yeni şeyler üretme konusunda teşvik eden öğretmenlerinin yerini açıkça dile getireceklerdir.

 

3. REHBERLİK

Öğretmenler, öğrencilerinin hayatlarında kritik öneme sahip kararları almada güvenilir bir tavsiye kaynağıdır. Öğretmenler öğrencilerinin daha iyi eğitim almalarını sağlama, kariyer fırsatlarını araştırma ve rekabet etme gibi konularda yardımcı olabilmelidir. Öğrenciler; öğretmenlerine, ilerideki kariyer hayatları boyunca hayatlarının dönüm noktası olabilecek zamanlarda tavsiye ve fikirlerine ihtiyaç duyacağı bir danışman,  ayrıca bilgi ve deneyimleriyle insanları aydınlatan, onlara yol gösteren bir nevi mentor olarak bakabilmelidir.

Her dört öğrenciden birinin okulu bıraktığını ya da her dokuz saniyede bir okulunu bırakan öğrenciler olduğunu biliyor muydunuz? İyi bir öğretmen geç olmadan bu gibi durumları fark edip önüne geçebilmelidir. Öğretmenler aynı zamanda problemleri değerlendirme ve alternatif çözüm yolları belirleme noktasında da yardımcı olabilmelidir. İşte bu gibi durumlarda hiç kuşku yok ki öğretmenler, öğrencilerinin hayatlarını değiştirme noktasında büyük etki sahibidir.

 

Kaynak :   http://teach.com/what/teachers-change-lives

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.