Yapılan bir araştırmaya göre ailelerin, çocuklarının ortaokula başlama sürecindeki en büyük korkuları;kötü alışkanlıklar kazanmalarından çok zorbalık ve serseriliklerle karşı karşıya kalmaları ya da akademik anlamda başarısız olmalarıdır. Aynı araştırmadan çıkan başka bir sonuç da gösteriyor ki bu öğrenciler, yeni ortamlarına geçtiklerinde doğru arkadaşlarını seçebiliyorlar.

Her yılıneylül ayı binlerce genç insan eğitim hayatlarında yeni başlangıçlar yapıyorlar ki bu durum da onlarda endişeye ve bazen daha da kötüsüne sebep olabiliyor.

Yakın zamanda, hem ilkokuldan hem de ortaokuldan ortak bir ekip ile öğrencilerin bu eğitimdeki kademe geçişleri ile ilgili araştırmalar yapıldı, sonuçlar paylaşıldı. Ekipten alınan geri dönütlere dayanarak ilkokuldan ortaokula geçişteki sosyal ve duygusal travmaları önlemek adına, yaz okulu sistemine benzer, deneme günleri gibi birçok değişken stratejinin uygulanabileceği fikrine varıldı. Bu konuda çalışan, projeler, etkinlikler düzenleyen kurumların sayısı hızla artıyor.

Bu sistemle geçişi kolaylaştıran yaz okulları, ilkokuldan ortaokula geçen ve bu süreçte zorluk yaşayan öğrencilere daha yumuşak bir geçişle kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda, bu tarz okullar öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler sağlayabiliyor ki bu aktiviteler ortaokula geçerken öğrencilerin pozitif bir başlangıç yapmalarını sağlıyor.Ortaokula Geçişi Kolaylaştıran Yaz Okulu Sistemi-1

Yaz okuluna katılan öğrenciler okulun ilk döneminde (öz güven, sosyalleşme ve okula hazır bulunuşluluk alanlarında) birçok olumlu öğrenci tutumu geliştirmektedirler. Başarı sağlayan bu yaz okulları uzun vadeli iyi bir birikimi gerektiriyor ki bu da öğretimdeki çeşitli strateji ve aktivitelerin kullanılmasını gerektiriyor. Aynı zamanda yüksek kalitede bir program geliştirmek çok önemlidir, bu program farklı alan ve yerlerde kullanılan ilham veren bir aktivite karışımını içermelidir. Bu yaz okullarının planlamasını yapmak ve yönetebilmek ileri seviyede ipuçlarına sahip olmayı da gerektirmektedir.

6.sınıftan 7. sınıfa geçiş yılları arasında çok daha iyi akademik sonuçlar elde etmek adına ilkokul ve ortaokul arasındaki müfredat bağlantısını çok iyi geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu da belli alanlarda öğrencilerin önceki senelere ilişkin başarı ya da başarısızlık bilgilerine ulaşabilip, yeni dönem için bireysel hedefler oluşturmak anlamına geliyor.

Ortaokula Geçişi Kolaylaştıran Yaz Okulu Sistemi-2

Bu tarz yaz okullarının gelişimi, öğrencinin yeni ve farklı okul düzenine ayak uydurmasını, katılımını sağlamak adına kullanılmalıdır. Müfredat için temel oluşturan, ilkokulda başlayıp ortaokulda devam eden aktiviteler ilgili derslerde fazlasıyla başarının devamlılığı sağlıyor.

İlkokuldan ortaokula geçiş nasıl endişeye sebep oluyorsa daha ileriki yıllardaki geçişler de çeşitli endişelere sebep olabiliyor. Öğrenciler, ders başarıları noktasında kendi kararlarını verebilseler deaynı başarıyı okul seçimlerinde ve yeni duruma adapte noktasında gösteremiyor, desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyorlar. Böylesi kariyer seçimlerinde yapılan rehberlik tam anlamıyla geçiş yapacak öğrencileri yeterli bir şekilde desteklememektedir. Gençler kendilerine sunulan birçok mevcut seçenekten, tabi ki güvenilir yetişkinlerden, güncel ve tarafsız bilgiler almak istiyorlar. Bunun için en güvenilir kaynaklar; deneyimli kişiler, yine deneyimli öğretmen ve bilinçli ailelerdir.

Yapılan araştırmalara göre bu tarz yaz okullarının ortak çalışmaları, iyi iletişim kurabilmeyi, destek sağlayabilmeyi daha da kolaylaştırıyor. Gençler bir şeylerin değişmesini umuyorlar, dolayısıyla bu tarz geçişleri kendi statülerinde bir değişim ve yeni deneyimler için fırsat olarak görüyorlar. Başarılı bir değişimin yolu, sağlıklı bilgilendirme ve rehberlikten geçer. Öğrencilerin ve ailelerin endişelerini yok etmek adına, öğrencilerin sosyal ve duyusal ihtiyaçlarının, öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi çok önemlidir.

Kaynak: http://thenferblog.org/2013/10/29/putting-a-premium-on-smooth-moves-to-and-from-secondary-school/

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.