Kadınların matematik ve bilimi kapsayan iş alanlarında sayıca erkeklere göre çok daha az olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. İşte tam da bu noktada asıl üzerinde konuşulması gereken ise kadınların neden matematik ve bilim dünyasında bu kadar az temsil ediliyor olmasıdır.

Bu soruya cevaben konuşulan birçok teori var ve bu teorilerin hatırı sayılır bir bölümü cevabı çocukluğa odaklanarak arıyor. Aileler ve oyuncak üreticileri kız çocuklarını matematik ve bilime yoğunlaşmaktan uzaklaştırıyor. Aynı şekilde öğretmenleri de öyle. Kız çocukları matematik ve bilim alanlarında rol modellerinin eksikliğini çekiyor ve kendilerinin de bu alanda başarılı olamayacaklarını düşünerek büyüyorlar.

Yukarıdaki tüm bu etmenler kız çocuklarının gelişiminde büyük rol oynuyor.  Yeni bir araştırma ise öğretmenlerin bilinçsiz önyargılarının kız çocuklarının matematik ve bilim ile olan ilişkisine dikkat çekiyor ve aynı zamanda çok az bile olsa kız çocuklarını cesaretlendirmenin ne kadar güçlü etkileri olduğundan bahsediyor. Çocukların ortaokul sıralarında yaşadığı deneyimler hem daha ileriki eğitim hayatlarında seçecekleri matematik ve bilim derslerinin üzerinde hem de bununla bağlantılı olarak ileride seçecekleri işler ve kazanacakları maaş üzerinde azımsanamayacak bir etkiye sahip.

Bu etki özellikle babanın anneden daha eğitimli olduğu ailelerin kızlarında ve düşük gelirli ailelerden gelen kız çocuklarında daha fazla. Kadınlar için matematik ve bilim alanında işlere girme şansı anaokulundan başlayarak kariyer seçimi zamanına kadar birçok değişik noktada daralıyor ama ilköğretim ve ortaokul süreci bu konuda kritik bir noktada duruyor. Öğretmenlerdeki- çoğu zaman bilinçsizce varılan-  kız çocuklarının matematik ve bilim alanında yetenekli olmadığı önyargısını tersine çevirmek bilgisayar bilimleri ya da mühendislik gibi hızlı gelişen ve yüksek gelir kazanmaya olanak veren alanlara dahil olan kadınların sayısını arttırmak için doğru bir yoldur.

12

2002 yılında İsrail’de yapılmaya başlanan bir araştırmada araştırmacılar ortaokul birinci sınıftan lise sona kadar üç farklı öğrenci grubunu inceledi. Öğrencilere iki sınav yapıldı, bu sınavlardan bir tanesi öğrencilerin isimlerini bilmeyen yabancılar tarafından diğeri de isimlerini bilen kendi öğretmenleri tarafından değerlendirildi.

Yabancılar tarafından not verilen sınavda matematik alanında kız öğrencilerin puanları erkeklerin puanlarını geçerken aynı sınavın onları tanıyan öğretmenleri tarafından notlanan halinde erkekler, kız öğrencilerin önüne geçti. Sınavın sonuçları İngilizce ya da Sosyal Bilgiler gibi başka derslerde de değişmedi. Araştırmacılar matematik ve bilim konularında öğretmenlerinin erkeklerin yeteneklerini olduğundan daha fazla görürken kız öğrencilerin yeteneklerini sahip olduklarından daha az olarak algıladıkları ve bu önyargının öğrencilerin bu konulara bakışlarını büyük bir oranda etkilediği sonucuna vardı.

Örneğin aynı öğrenciler liseye geldiklerinde araştırmacılar bu öğrencilerin ulusal sınavlardaki performanslarını inceledi ve geçmişte matematik ve bilim konularında pohpohlanmış erkek çocuklarının belirli bir şekilde daha iyi performans gösterdiklerini keşfetti.

Araştırmacılar araştırmaya katılmış olan öğrenciler lisede ileri matematik ve bilim derslerine olan ilgilerini de takip etti.  Seçimlerini etkileyebilecek başka faktörleri de göz önüne aldıktan sonra araştırmacılar ortaokulda öğretmenleri tarafından hevesi kırılan kız öğrencilerin ileri matematik ve bilim alanında erkek öğrencilerden çok daha az ders aldığını gözlemledi.

Her ne kadar bu araştırma İsrail’de yapılmış olsa da araştırmacılar bu araştırmanın sonuçlarının Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın her yerindeki öğrenciler için dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Eğitim hayatlarının başında karşılaştıkları ayrımcılık kız çocuklarını hem eğitim hayatlarının devamında hem de profesyonel hayatlarında önemli bir şekilde etkiliyor. Eğitim kalitesini her iki cinsiyetten öğrenciler için arttırmak, öğretmenlerin bu bilinçsiz önyargılardan kurtularak öğrencilerinin hepsine eşit davranmaları şüphesiz ki tek beklenti ve temennimiz…

 

Kaynak: http://www.nytimes.com/2015/02/07/upshot/how-elementary-school-teachers-biases-can-discourage-girls-from-math-and-science.html?ref=education&abt=0002&abg=1

Yazar Hakkında

İkinci Dört, merkezine ortaokul eğitimini alarak eğitim dünyamız için içerik oluşturma ve var olan içeriği daha da geliştirip zenginleştirme amacında olan bir fikir platformudur. Bu amaçla sizler de geleceğin eğitim dünyasına katkı sağlamak isterseniz yazılarınızı info@ikincidort.com adresine gönderebilirsiniz.